BÅTSUPPORT RUNT GOTLAND!

Under de tre veckor i juni och juli som Jonas Colting simmar runt Gotland behöver teamet hjälp med båtsupport. I kartan nedan är de etapper vi behöver hjälp med rödmarkerade. Har du möjlighet att hjälpa till med båt- och skepparsupport under någon etapp kan du maila projektledare Niklas Johansson på niklas.johansson@colting.se.

Klicka på etapperna för datum samt uttänkt start- och målgång.

Under tre veckor i juni och juli ska Jonas Colting simma runt Sveriges största ö.

Ingen har någonsin simmat runt Gotland och vi vill att det stora äventyret ska inspirera till motion rörelse och träning

Men vi vill mycket mer än så. Vi vill på ett kraftfullt sätt driva en agenda kring folkhälsa, motion som en väg till integration samt simkunnighet för alla.

Vi vill  sätta press på det politiska etablissemanget att satsa mer på dessa viktiga frågor.

Simningen går i mål under Almedalsveckan.

SYFTE

 • Lyfta upp behovet av förbättrad folkhälsa till en central politisk fråga
 • Lyfta motion som en väg till integration
 • Uppmärksamma vikten av simkunnighet och det skriande behovet av fler simhallar i sverige
 • Lyfta allemansrätten som ett av de starkaste verktygen för mer motion och förbättrad folkhälsa

 

AGENDA

Vårt mål är att generera ordentligt med momentum innan simningen och under dess första veckor för att under Almedalsveckan och simningens avslutning kunna driva debatt, massmedial uppmärksamhet och diskussioner kring den värdegrund som projektet bygger på.

FOKUS PÅ FOLKHÄLSA #fokuspåfolkhälsa
INTEGRATION GENOM MOTION #integrationgenommotion
SIMKUNNIGHET FÖR ALLA #simkunnighetföralla
RÖRELSE VARJE DAG #rörelsevarjedag17

GENOMFÖRANDE

 • 16 Juni – 7 juli 2017
 • Start och målgång i visby
 • 32-34 Mil simning uppdelat på 15-20km / dag
 • Följ äventyret via film och bild i sociala kanaler
 • Se, gilla och sprid vår video-simskola på nätet. Den kommer produceras och göras tillgänglig på flera språk för alla svenskar.

 

KOMMUNIKATION

Inför simningen kommer ett antal filmer att produceras med projektets värdegrund som ledstjärna.

Filmerna är ett utbildningsmaterial som vänder sig till alla svenskar, nya och gamla, barn och vuxna.

En simskola på internet, översatt till alla de vanligaste språken hos våra nyanlända medborgare, som syftar till att:

 • Lära ut och öka simkunnighet och simsäkerhet (simkunnighet för alla)
 • Inspirera till simning som motionsform (rörelse varje dag)
 • Visa hur man i Sverige kan nyttja allemansrätten och naturen för motion och hälsa (fokus på folkhälsa, integration genom motion)

Under simningen kommer det att produceras dagliga filmer och bilder från respektive etapp, som kommer användas för att sprida projektets budskap i sociala kanaler.

Följ äventyret på colting.se, via Youtube och på Instagram!