FÖR FOLKHÄLSA, INTEGRATION GENOM MOTION OCH SIMKUNNIGHET FÖR ALLA

COLTING SIMMAR GOTLAND

Colting simmar Gotland logotyp

Sammanfattningen

Se fler filmer här!

100 nya simhallar under tio år!

Under tre veckor i juni och juli ska Jonas Colting simma runt Sveriges största ö, Gotland.

Ingen har någonsin simmat runt Gotland och vi vill att det stora äventyret ska inspirera till motion rörelse och träning.

Men vi vill mycket mer än så. Vi vill på ett kraftfullt sätt driva en agenda kring folkhälsa, motion som en väg till integration samt simkunnighet för alla.

Vi vill  sätta press på det politiska etablissemanget att satsa mer på dessa viktiga frågor.

Simningen går i mål under Almedalsveckan.
Läs Jonas debattartikel för Aftonbladet debatt här!

Lämna din namnunderskrift här!

Välj den kommun du anser behöver ny simhall och lämna din namnunderskrift nedan!

 


SYFTE

Vi nås regelbundet av rapporter om stadigt försämrad folkhälsa och Folkhälsomyndigheten beräknade 2010 att ohälsan då kostade det svenska samhället 120 miljarder kronor per år. Vad den siffran landar på i år vågar man bara gissa och bäva inför. För att inte nämna vad det kostar vårt land i humankapital och mänskligt lidande.

Samhället behöver investera i samtida och framtida folkhälsa! Samhället behöver i alla led investera i förbättrade möjligheter till motion, rörelse, friskvård och rekreation. Motion, rörelse och friskvård som med fördel kan användas, utnyttjas och uppskattas av alla, oavsett förutsättningar, ålder, kön eller eventuella handikapp.

Ingen motionsform kan bättre motsvara de kraven än simning och vattenträning! En simhall är det enda exemplet på en anläggning där precis alla kan motionera efter eget behag. I vilket annat sammanhang kan en OS-guldmedaljör som Sarah Sjöström, en 80-åring, någon med kraftig övervikt, någon som ska rehabiliteras efter skada eller sjukdom, små barn, motionärer och alla där emellan träna samtidigt efter sina egna förutsättningar?

Många svenska simhallar och badhus är fallfärdiga och behöver antingen renoveras eller rivas inom en snar framtid. 40 svenska kommuner saknar helt en offentlig simhall! Hur lär sig barn att simma där? I Stockholm, Göteborg och Malmö är möjligheterna till sim- och vattenmotion kraftigt underdimensionerade och står inte på något sätt i paritet till folkmängd och behov.

  • Lyfta upp behovet av förbättrad folkhälsa till en central politisk fråga
  • Lyfta motion som en väg till integration
  • Uppmärksamma vikten av simkunnighet och det skriande behovet av fler simhallar i Sverige
  • Lyfta allemansrätten som ett av de starkaste verktygen för mer motion och förbättrad folkhälsa
  • Sverige behöver 100 nya simhallar under de kommande tio åren!

AGENDA

Vårt mål är att generera ordentligt med momentum innan simningen och under dess första veckor för att under Almedalsveckan och simningens avslutning kunna driva debatt, massmedial uppmärksamhet och diskussioner kring den värdegrund som projektet bygger på.

FOKUS PÅ FOLKHÄLSA #fokuspåfolkhälsa
INTEGRATION GENOM MOTION #integrationgenommotion
SIMKUNNIGHET FÖR ALLA #simkunnighetföralla
RÖRELSE VARJE DAG #rörelsevarjedag17

Sveriges folkhälsa börjar hos dig.

GENOMFÖRANDE

  • 16 Juni – 7 juli 2017
  • Start och målgång i Visby
  • 32-34 Mil simning uppdelat på 15-20km / dag
  • Följ äventyret via film och bild i sociala kanaler

ETAPPSCHEMA RUNT GOTLAND

Följ Colting simmar Gotland på colting.se, via Youtube och på Instagram!